Facebook Instagram Issuu

Prins Eugens Waldemarsudde – Ett Allkonstverk

Waldemarsudde, med sina omkring 440 000 besökare årligen, ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer.

När prins Eugen (1865–1947) donerade Waldemarsudde till svenska staten 1947, var ett av de främsta villkoren att det vackra allkonstverket skulle förvaltas som en levande kulturbild.
För 70 år sedan öppnades så hans hem och livsverk upp för allmänheten som ett offentligt konstmuseum.

I denna bok presenteras det unika allkonstverket Waldemarsudde i hela dess färgrika spektrum. Fotografen Yanan Li har under lång tid och skiftande årstider ägnat sig åt att via kameralinsen fånga platsens specifika karaktär och stämning.

Resultatet tar oss med på en fascinerande resa genom konstsamlingar, arkitektur och interiörer, bland skulpturer, orörd natur och prunkande rabatter till museets omfattande verksamhet idag. Allt det som sammantaget skapar en samklang mellan natur, konst och kultur, historia, framtid och innovation, och som gör Prins Eugens Waldemarsudde till en sällsam plats för alla sinnen.

I femton kunskapsrika kapitel författade av museichefen och överintendenten Karin Sidén och museets arkivarie och bibliotekarie Anna Meister beskrivs Waldemarsuddes spännande historia, dess utveckling över tid, filosofi och framtidsutsikter.

Välkommen till allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde!

Utgivning 5 november 2019.

45€(excl VAT and shipping)

Add to cart

Related titles