Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

19.02.20

Att bli konstnär – Tjugofem yngre konstnärer skriver om vägarna till sina konstnärskap

Share on facebook

När blir man konstnär och hur går det till? Tjugofem yngre konstnärer som etablerat sig under 2000-talets första två decennier skriver om vägarna till sina konstnärskap.

Boken ”ATT BLI KONSTNÄR”  lanserades i veckan på Liljevalchs med ett samtal mellan de medverkande konstnärerna och bokens redaktörer, Johanna Slöör, Maria Hall och Dan Wolgers.

Konstnärernas berättelser är komplexa. Några kom tidigt till insikt om att vägen som konstnär var den enda som låg öppen för dem. Andra reflekterar över det dagliga arbetet, det ständiga omprövandet och blivandet. Somliga skriver om förutsättningarna att verka som konstnär, hur väl konstutbildningarna förberedde dem för uppgiften, eller inte gjorde det. Gemensamt för konstnärerna är deras strävan att hålla ut oavsett villkor och möjligheter.

Av skribenterna har ett dussintal examen från Kungl. Konsthögskolan, fem från Konstfack, tre från Konsthögskolan i Umeå, en från Valand, tre från utländska utbildningar och en är autodidakt.

Huvudredaktör är konstnären Susanna Slöör, biträdd av konstnärerna Maria Hall och Dan Wolgers vilka alla tre också bidrar med varsin text.

Initiativtagare till essäserien är Stiftelsen Hilding Linnqvists konst.

Share on facebook