Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

Yanan Li

Yanan Li

Yanan Li

Yanan Li

Yanan Li

Yanan Li

18.06.16

The Home and Art of Carl Milles – Ett konstnärshem: Book Launch at Millesgården

Share on facebook

After two years of hard work, it is finally here – the long-awaited book on Carl Milles’ artist home! With new pictures by the photographer Yanan Li, who has caught the most astonishing of moments during all seasons. Yanan would wait all night for the moon to appear behind a sculpture in order to get the right picture.

Thanks to every one involved in the project: Yanan Li; Lars Fuhre for the graphic design; Sophie Allgårdh, Evelina Berglund, Onita Wass, Maria Wiberg, Gregory Wittkopp and Maria Soreby for texts; Dorte Silver and Mari Höglund for translations and Gunilla Hammarskiöld and Esther Wang for editing.

Millesgården is one of the most fascinating artist homes in the world. The facility was established in 1906 after Carl Milles, one of our most distinguished sculptors of all time, and his wife Olga built a home with studios at Herserudsklippan in Lidingö. In 1936, the couple donated their home to the Swedish people, and since then it has been a well-attended museum. The sculpture park by the water is unique, with winding paths, terraces and fountains. In 1999, an art gallery was added in the form of a by now award-winning annex that completed Milles’ great vision.

 

Efter två års arbete är den efterlängtade boken om Carl Milles konstnärshem här! Med nytagna bilder av fotografen Yanan Li, som har fångat de vackraste av ögonblick under alla årstider. Yanan kunde stå i natten och invänta månen bakom en skulptur för att få den rätta bilden.

Tack till alla medverkande: Yanan Li; Lars Fuhre för formgivningen; Sophie Allgårdh, Evelina Berglund, Onita Wass, Maria Wiberg, Gregory Wittkopp, Maria Soreby för texter; Dorte Silver och Mari Höglund för översättningar och Gunilla Hammarskiöld och Esther Whang för redaktörskap.

Millesgården är ett av de mest fascinerande konstnärshemmen i världen. Anläggningen påbörjades 1906 efter att Carl Milles, en av våra genom tiderna mest framstående skulptörer, och han fru Olga lät bygga ett hem med ateljéer på Herserudsklippan i Lidingö. 1936 skänkte paret Milles sitt hem till det svenska folket och det har sedan dess varit ett välbesökt museum. Skulpturparken vid vattnet är unik med vindlande gångar, terrasser och fontäner. 1999 tillkom konsthallen i form av det nu prisbelönta annexet som fullbordade Milles storslagna vision.

Share on facebook