Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

En humanistisk klassicism – Ornament, färg och materialitet i kooperativa bostadområden i Stockholm 1915-1930

En humanistisk klassicism – Ornament, färg och materialitet i kooperativa bostadområden i Stockholm 1915-1930
Under perioden 1915-1930 skapades i Stockholm en rad småskaliga, pittoreska stadsdelar.

Stadsdelarna bebyggdes av de då nystartade bostadskooperationerna HSB och SKB i en säregen klassisk arkitektur – internationellt känd som Swedish Grace. Dessa stadsdelar hade ett i högsta grad progressivt innehåll, men en klassisk dräkt.

Funktionalismen ses i Sverige ofta som den arkitektur som, omkring 1930, inledde en ny tid då man äntligen tog hänsyn till dagsljus, grönska, hygien och modern standard. Men många av framstegen kom redan på 1910- och 1920-talen i dessa kooperativa bostadsområden. Här byggdes överkomliga bostäder för arbetare; med alla moderniteter, högsta standard och nytänkande produktion. Arkitekterna lade samtidigt stor vikt vid att skapa trivsel: med färgsättning, ornament, materialitet, stora planterade gårdar och vindlande gator. Kvaliteter som vi idag kan sakna i många nya stadsdelar.

Denna rikt illustrerade bok ger en historisk introduktion till 1920-talets svenska progressiva bostadskooperation och till den estetik som skapade denna humanistiska klassicism. Det är livsmiljöer som fortfarande är mycket uppskattade.

Utöver en historik är detta en mönsterbok som kan användas som inspirationskälla för idag verksamma arkitekter, politiker, stadsplanerare och intresserade medborgare. Här introduceras läsaren till en palett av färger, ornamentik och material samt ges en förståelse för hur dessa element samverkar med stadsplaneringen. På så vis kan några av kvaliteterna från dessa bostadsmiljöer finna vägar tillbaka in i de områden som planeras och byggs idag. Fasadernas olika element kommer att avhandlas: proportioner, tak, takfot, portar, fönster, balkonger, kolonner, pilastrar, omfattningar, ornament, färger, material och textur. I ett appendix ges även en överblick av vanlig klassisk arkitektur, för att belysa särarten i den humanistiska klassicismen.

52.00(excl VAT and shipping)

Related titles