Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

Foto: Gerry Johansson

Foto: David Stjernholm

Foto: Freddy Fraek

05.04.24

Gun Gordillo på Market Art Fair

Share on facebook

Hela sin karriär har Gun Gordillo arbetat med utsmyckningar och installationer, vilka på ett kongenialt sätt förhåller sig till det omkringliggande rummet. Själv kallar hon sina utsmyckningar för arkitektoniska integreringar – konstverk som fullkomligt integreras i byggnaden eller rummet. Gordillos självaste grundmaterial är neonröret.

Under sensommaren 2024 ger vi ut boken Gun Gordillo – Complete Works, den första kompletta monografin om Gun Gordillos konstnärskap – en rikt illustrerad bok som genom konsthistoriska essäer, arbetsfoton, processbilder och samtal med Gordillo återger ett, i många bemärkelser, lysande konstnärskap. Nu är hon aktuell med soloutställning på 2112 Copenhagen på Market Art Fair i Stockholm, 17–19 maj.

Marika Wachtmeister samtalar med Gun Gordillo i kommande boken:

Gun Gordillo har flera gånger understrukit sitt behov av frihet – kanske är det neongasens flyktiga egenskaper som bäst gestaltar hennes frihetslängtan. Det börjar skymma och plötsligt befinner sig de nya lysande neonlinjerna utanför rummet, hängande i luften över gatan eller reflekterade i grannens fönster. Det är omöjligt att riktigt förklara neonets reflektionsförmåga. Ibland kastas reflexerna framåt, ibland bakåt. I mer än 35 år har jag haft en av Gun Gordillos neonreliefer i mitt hem. Dagligen överraskas jag av hur ljuset studsar genom fönstret ut över snön eller in i angränsande rum.

”Det är neonets flyktighet som fängslar mig, det är ljusets poesi jag vill förmedla – gasens rörlighet som inte går att fasthålla”, säger Gun Gordillo.

Share on facebook