Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

Brev till mitt kära

Lennart Grebelius gör konst om kärnavfall. I boken Brev till mitt kära, som är en del i ett större konstprojekt, aktualiserar han frågan om vårt moraliska ansvar inför framtida generationer. Det kärnkraftsavfall vi producerar idag måste förvaras i 100 000 år innan det blivit ofarligt för människor djur och natur. Detta oöverskådliga tidsperspektiv är temat för boken som består av ett brev till ett barn från en framtida generation och konkret synliggör tidspannet av 100,000 år.

29.00(excl VAT and shipping)

Related titles