Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Malmberget – Erik Holmstedt

Gruvsamhället Malmbergets dramatiska historia och fortgående förvandlingar har i mer än sex decennier varit brännpunkten för Erik Holmstedts lika sakliga som hängivna fotografiska gärning. Malmberget överblickar det senaste decenniet – den tidsperiod där gruvans expansion slutligen orsakar samhällets flytt och upphörande – med en stark och ohöljd skildring av landskap som demonteras, hus som inte längre är hem, människor som inte längre hör hemma. Bokens lyhörda och dedikerade fotografiska berättelse är ett unikt och angeläget tidsdokument av en samhällsomvandling med få motsvarigheter; ett skarpt välartikulerat stycke samtidshistoria där Holmstedts inkännande och exakta estetik värnar en epok och en levd verklighet på väg att flytta in i historien och minnets osäkra marker.

***

For more than six decades, the dramatic history and subsequent transformations of the mining community of Malmberget has been the focal point of Erik Holmstedt’s equally factual and dedicated photographic practice. Malmberget monitors the latest decade’s events, when the mine’s expansion finally brings about the community’s move and demise, through a powerful and unveiled depiction of landscapes being dismantled, houses that no longer are homes, people that no longer belong. The book’s receptive and dedicated photographic narrative is a unique and compelling document of a societal metamorphosis with few equivalents, a sharply articulated history of the present where Holmstedt’s perceptive and precise aesthetics guards an époque and a lived reality as it shifts into the past and the uncertain grounds of remembering.

45.00(excl VAT and shipping)

Related titles