Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

Looking for Alice Fine – Fredrik Wretman

Fredrik Wretmans rika och omfattande konstnärskap sträcker sig över flera decennier och har haft stor betydelse för svensk samtidskonst och dess historia. Fredrik Wretman har i flera avseenden varit en föregångare i att utforska nya teknik- och gestaltningsområden inom konsten. Han är känd för sina storslagna vatteninstallationer i olika arkitektoniska miljöer, för sina digitala animationer, men också för ett brett spektrum av olika form av skulpturer. Alla hans arbeten genomsyras av skönhet, humor och uppfinningsrikedom.
Fredrik Wretmans bakgrund är förankrad i en klassisk konstutbildning som bottnar i mångåriga studier i teckning av kroki, måleri, samt andra konstnärliga tekniker. Den helgjutna, förvärvade kunskapen om konstens tekniker ligger till grund för att han idag behärskar och ägnar sig åt flera samtida material och uttryck, likaväl som skulptur i brons.

Att ta del av Fredrik Wretmans spännande lösningar för att erövra oväntade visuella och poetiska berättelser, kan vara hisnande. Boken om konstnärskapet beskriver å ena sidan den virvlande tillblivelseprocessen, å andra sidan det minimalistiska förhållningssättet och uttrycket i det färdiga verket. I några olika författares texter återges intryck och associationer, vilka förmedlar en samlad bild av ett konstnärskap som slitit sig loss för att möta både det mörka och finurlig humor.

Detta är den första bok om Fredrik Wretman som sammanställer och belyser detta fascinerande konstnärskap i text och bild. Av den orsaken kommer monografin att fylla ett tomrum, samt berika konstlitteraturen med sin beskrivning av Fredrik Wretmans gärning under en drygt fyra decenier lång karriär i dialog med sin samtid.

 

65.00(excl VAT and shipping)

Related titles