Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

Modellarkivet – Ett vittne till staden

Modellarkivet – Ett vittne till staden är en tvärvetenskaplig antologi som undersöker stadens form och planering med utgångspunkt i Stockholms stadsbyggnadskontors modellsamling. Antologin utvecklar frågeställningar från filmen Modellarkivet av konstnären Malin Pettersson Öberg, som spelades in i arkivet, och från utställningen Modellarkivet som kurerades av Mikaela Steby Stenfalk på ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design.

I essäer och intervjuer reflekterar ett tiotal författare och samtalspartner över relationen mellan modell och stad, komplexiteten i stadsplaneringsprocessen, bostadsfrågan och mycket mer. Vem bygger staden och för vem? Hur förhåller sig stadens form till formen för dess invånares liv? Och kan arkivets modeller fungera som verktyg för såväl minne och historieskrivning som för att spegla och utmana den stad vi nu har?

Antologin är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan Malin Pettersson Öberg och Mikaela Steby Stenfalk.

30.00(excl VAT and shipping)

Related titles