Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

My Mother’s Dream

My Mother’s Dream / My Dream is an artist’s book by Erla S. Haraldsdóttir, published on the occasion of a solo exhibition at Norrtälje Konsthall, Sweden. The book reproduces a dream recorded in a diary entry by the great-grandmother of the artist Erla S. Haraldsdóttir. A facsimile of the diary entry is included, as well as translations of the dream from Icelandic into Swedish, German, English and IsiNdebele. The reverse side of the book has blank lined pages that invite readers to record their own dreams in the book in effect to participate in recording of memories of dreams.  In recent years, Erla S. Haraldsdóttir has created several series of paintings that depict members of her father’s branch of the family. Genesis, 2016 at Konstepidemien, Gothenburg, Sweden, and Patterns of the Family, 2019 at Reykjanes Art Museum, Iceland, are two examples. My Mother’s Dream, 2021, takes the engagement of representing her relatives to a deeper, more intimate level. Haraldsdóttir then shares a memory of her ancestor Svanhildur s encounter with the hidden people (huldufólkið), an experience that was highly personal and very particular to the context of Iceland in the late 19th century, where belief in the hidden people was prevalent.

Erla S. Haraldsdóttirs konstnärsbok My Mother’s Dream / My Dream utgavs i samband med en utställning 2021 2022 på Norrtälje Konsthall. Boken återger en dröm som skrevs ner i en dagboksanteckning av konstnären Erla S. Haraldsdóttirs farmors mormor. En faksimil av dagboksanteckningen ingår, liksom översättningar av drömmen från isländska till svenska, tyska, engelska och isindebele (som talas i Zimbabwe). Öppnar man boken från andra hållet har den tomma, linjerade sidor som bjuder in läsarna till att skriva ner sina egna drömmar det vill säga delta i bevarandet av drömminnen.  Under de senaste åren har Erla S. Haraldsdóttir gjort flera sviter av målningar som avbildar medlemmar i hennes fars gren av släktträdet. Genesis, 2016, på Konstepidemien i Göteborg och Patterns of the Family, 2019, på Reykjanes konstmuseum på Island är två exempel. My Mother’s Dream, 2021, tar uppgiften att avbilda hennes släktingar till en djupare och intimare nivå. Haraldsdóttir delar minnet av hennes anmoder Svanhildurs möte med de osynliga (huldufólkið), en i högsta grad personlig erfarenhet, typisk för det sena artonhundratalets Island, där tron på de osynliga var vanligt förekommande.

In stock

15.00(excl VAT and shipping)

Related titles