Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

Katrina Neiburga

Kalmar Konstmuseum

Superflex

Center For Land Use Interpretation

Emma Wood

Nya Småland

Nya Småland undersöker på olika sätt frågor om entreprenörskap, in- och utvandring samt förhållandet mellan landsbygd och stad.

Tre teman kännetecknar såväl den gängse, som den historiska förståelsen av Småland. Projektet undersöker frågor som: Vad händer i övergången från glasbruksort till turistort? Hur kan en region som avfolkas, samtidigt växa och föröka sig? Hur kom centrum att hamna på en åker? Hur ser relationen ut mellan Småland och Minnesota idag? Känner konstnärer och formgivare till den kunskap och potential som finns inom den småländska industrin? 

Genom att ställa dessa frågor och komma med olika infallsvinklar i dialog mellan internationell samtidskonst och lokal kunskap börjar vi närma oss en uppdaterad bild av Småland.

I den här boken presenteras även det pärlband av utställningar som ägde rum 2019-2020 och processerna som ledde dit. Genom texter som reflekterar kring de konferenser, seminarier, residens, workshops och internationella samarbeten som skett i Småland under de senaste fyra åren lyfter boken fram en modell som stödjer långsiktiga relationer och samtidigt tillåter experiment. Den synliggör och engagerar lokala aktörer och lyfter fram samtidskonstens roll i Småland.

Nya Småland är ett samarbete som initierats av fyra konstinstitutioner, tre regioner och ett universitet.

Med bidrag av: Abraham Hurtado, Anders Sunna, Ane Graff, Ane Hjort Guttu, Ann Mirjam Valka, Anna Ekman, Axel Stratschnoy, Behazad Khosravi Noori & René Léon-Rosales, Caroline Mårtensson, Cecilia Järdemar, Center for Land Use Interpretation, Cristina Bogdan, Curatingpublicspace, Dan Karlholm, Elna Svenle, Éric van Hove, Freddy Tsimba, Frida Sandström, Greece is For Lovers, Joanna Sandell, Jonatan Habib Engqvist, Juan Pedro Farba Guemberena, Katja Aglert, Katrīna Neiburga, Lela Pierce, Maria Lantz, Markus Vallien, Mike Bode, Olav Fumarola Unsgaard, Peter Aronsson, Petri Saariko, Runo Lagomarsino, Stine Marie Jacobsen, SUPERFLEX, Åsa Jungnelius. Redigerad av Jonatan Habib Engqvist.

Boken ges ut av Arvinius + Orfeus Publishing i samarbete med  Linneaus University Press. www.nyasmaland.se

In stock

28.00(excl VAT and shipping)

Related titles