Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

Övergångar

Övergångar innehåller reproduktioner och detaljåtergivningar av den isländska konstnären Erla S. Haraldsdóttirs senaste teckningar, målningar och mosaiker, från ett arbete som påbörjades 2020. Med utgångspunkt i påskhögtidens symbolik använder Haraldsdóttir föreställande oljemåleri för att upprätta lekfulla och högst personliga tolkningar som visar 2000-talets bildspråk kring Kristi död och uppståndelse. Målningarna är på en och samma gång öppna och mångtydiga. Hennes konstnärliga praktik citerar ett brett kulturspektrum, däribland västerlandets konsthistoriska kanon, tidigmoderna konstnärer från den isländska landsbygden, Ndebelefolkets väggmålningar från Sydafrika, Benin-bronserna, den egna släktens fotografier och medeltida illuminerade handskrifter. Alla dessa källor ordnas enligt en ibland hemlig logik, styrd av uppgifter som konstnären genomför med en metod för konstnärligt skapande som hämtats från den franska litterära rörelsen OULIPO, där man utgår från regler och begränsningar. Hennes skickligt utförda målningar i större format skapar tablåer som inbjuder betraktarna att reflektera över möjliga världar som genomsyras av symbolik, minne, landskap, interiörer och släktrelationer.

Katalogen Övergångar gavs ut i samband med Erla S. Haraldsdóttirs soloutställning i Lunds domkyrkas krypta, mellan 20 mars och 20 april, 2021.

Transformations features reproductions and details of the Icelandic artist Erla S. Haraldsdóttir’s recent paintings, drawings, and mosaics, from a project that she began in 2020. Taking the symbolism that surrounds the holiday of Easter as a departure point, Haraldsdóttir utilises figurative oil painting to construct playful and highly personal interpretations that present 21st century imagery of the death and resurrection of Christ. Paintings that remain open-ended and ambiguous at the same time. Her art practice cites heavily from a broad range of cultural production, including the Western canon of art history, regional early modern painters from Iceland, South African murals of the Ndebele people, the Benin Bronzes, personal family photographs, and medieval illuminated manuscripts. These varied sources are then arranged according to an at times secret logic driven by tasks that the artist will execute in a method of creating art based on rules and restrictions, structures adopted from the French literary movement OULIPO. Her skilful large format paintings create tableaux that invite viewers to consider possible worlds infused with symbolism, memory, landscape, interiors and kinship.

Transformations is an exhibition catalogue published on the occasion of Erla S. Haraldsdóttir’s solo exhibition at the Crypt of Lund Cathedral, between March 20 and April 20, 2021.

In stock

25.00(excl VAT and shipping)

Related titles