Facebook Instagram Issuu
Privacy Policy Terms and Conditions

Stenstadens Särprägel – Stenstadens Förstörelse

Stockholms skönhet hyllas ofta, men denna skönhet är inget permanent tillstånd. Stadens kvaliteter håller på att förstöras. Vad händer? Vem är ansvarig? Alexis Pontvik tar här ett unikt helhetsgrepp om Stockholms gestalt och beskriver både identiteten och den pågående förstörelsen av Sveriges huvudstad.

I bokens första del beskriver Pontvik vad Stockholms stenstads identitet grundar sig på. Inte minst hur den vuxit fram i form av ett intrikat möte mellan natur och bebyggelse. De faktorer som enligt Pontvik utgör stadens identitet både beskrivs och åskådliggörs visuellt. Fokus är inte på historiska sammanhang, utan på stadens form och gestalt. Den andra delen består av en kritisk uppgörelse med den förändring som staden genomgått under de senaste 30 åren och som inneburit att stora värden gått förlorade. Pontvik menar att beslut som åsidosätter grundläggande principer har fattats och styrt Stockholms stadsbyggande i flera sekler. Hans resonemang bygger på diverse projekt och uttalanden av politiker och tjänstemän, samt på hans egna erfarenheter och reflektioner. Han resonerar kring allmänhetens svaga intresse och myndigheters avsaknad av kompetens och förståelse för stadens helhet och gestalt.

Alexis Pontvik är född i Stockholm och utbildad på Gewerbeschule Bern, Staatliche Kunstakademie Düsseldorf och Architectural Association, London. Han har alltsedan 90-talet varit en kritisk röst mot den urbana utvecklingen som sker i Stockholm. Mellan 1987–2018 var han lärare och professor i stadsbyggnad vid KTH i Stockholm. Han har även drivit Pontvik Arkitekter AB, varit konsult på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, och arbetat med bland annat Södra Station, Hammarby Sjöstad och Nordvästra Kungsholmen. Under femton år var han konsult för Sida, med olika uppgifter på Västbanken och Gaza, samt i Östafrika och Sri Lanka. Pontvik är ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna.

In stock

30.00(excl VAT and shipping)

Related titles