Facebook Instagram Issuu

Hommage till ordbilden

Hommage till ordbilden är på många sätt Anders Halls yrkesmässiga testamente. Här möts och stöts ordpar med och mot varandra (ordpar som genom åren samlats i en liten anteckningspärm) tillsammans med citat och längre texter som på olika sätt berör Anders Halls djupa och lustfyllda intresse för språklig, typografisk och existentiell kommunikation.

Anders Hall verkade i en tid då det mesta av förarbetet fortfarande gjordes för hand med penna och papper. Även Hommage till ordbilden har tillkommit på detta sätt. Anders Hall har formgivit och textat varje sida i boken för hand. Det finns följaktligen ett handgjort 304-sidigt original som i stora delar är identiskt med den nu tryckta volymen.

Boken Hommage till ordbilden lockar till ren läsning, men fungerar också som ett slags provkarta över ett hundratal skilda typsnitt. Boken tryfferas med fem dikter av poeten Eva Runefelt, tillägnade denna bok. Anders Halls Hommage till ordbilden är ett utsökt och egensinnigt exempel på svensk bokkonst när den är som bäst.

Anders Hall föddes 1936 i Hov, alldeles i närheten av Hovs Hallar. År 1953 flyttade han med sin familj till Göteborg, där han sedan dess levt och verkat. Som sjuttonåring började Anders Hall som typograf på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och fick redan då en emotionell, visuell och rent fysisk relation till bokstaven och ordet – typografi som form och förmedlare. Anders Hall avslutade sina studier på Grafiska Institutet i Stockholm 1961 och har sedan dess varit verksam som grafisk formgivare.

30€(excl VAT and shipping)

Add to cart

Related titles