Facebook Instagram Issuu

Omforma – Nya strukturer för designbranschen

Hur ter sig designbranschen för de som verkar i den? Den frågan bestämde sig en grupp formgivare för att besvara. Genom enkäter, intervjuer, statistik, fokusgrupper och workshops steg en bild fram av en bransch präglad av könsuppdelning, likriktning och en maktelit omedveten om sig själv. Kön, etnicitet, ålder och klass är känsligt inom de delar av branschen som undersöktes, såsom produktdesign, industridesign, textildesign och möbeldesign.

Omforma – Nya strukturer för designbranschen vänder sig till designers, politiker, designföretag, designorganisationer och institutioner som arbetar med design – men också till andra som vill veta hur maktstrukturer kan påverka en liten bransch. Design omger oss dagligen och vilka som tar plats och ges plats inom dess ramar har inverkan på allas våra liv.

15€(excl VAT and shipping)

Add to cart

Related titles