Facebook Instagram Issuu

Ulrik Samuelson – Sättarens anmärkning, texter om konsten och konstlivet 1962-2016

Ulrik Samuelson hör till landets främsta samtida konstnärer. Ingen målare har satt så stora avtryck i Stockholms offentliga rum, från Centralstationen till Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Att han parallellt med sitt konstnärliga skapande sedan 1960-talet skrivit texter om konst är dock mindre känt. Dessa texter samlas nu för första gången i en bok. Utöver tankar om egna drivkrafter och konstens stora frågor, inte minst i relation till miljön, samlas här debattinlägg, enkätsvar, tidigare opublicerade förslag och halsbrytande bidrag till konstdiskussionen under mer än fem decennier. Boken avslutas med redaktörens essä om texterna.

Ulrik Samuelson (f. 1935) är målare och skulptör, utbildad vid bl.a. Konstfack och Kungliga Konsthögskolan.

Dan Karlholm (f. 1963) är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

35€(excl VAT and shipping)

Add to cart

Related titles